ANBI / Privacy

ANBI

Het RSIN nummer van de stichting is 858296081. De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bankrekeningnummer is: NL35 RABO 0333 9817 74 t.n.v. Stichting Jongerenhuis Ederveen.

Privacyverklaring

Stichting Jongerenhuis Ederveen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. Kom over en help houdt het recht het privacybeleid te wijzigen.

Stichting Jongerenhuis Ederveen houdt een administratie van haar relaties bij.

Relaties zijn personen die:

  • bewoner zijn van het jongerenhuis;
  • als medewerker of vrijwilliger zijn betrokken bij de activiteiten;
  • donateur zijn van Stichting Jongerenhuis Ederveen;
  • zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief;
  • werken bij organisaties waar het jongerenhuis mee samenwerkt.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via een webformulier of via e-mail aan ons doorgeven.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Wij zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie Stichting Jongerenhuis Ederveen, Hoofdweg 116, 6744 WN Ederveen.

Stichting Jongerenhuis Ederveen heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden.

Bij vragen of klachten over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw M. van der Wal-de Vries.

Jongerenhuis Wallenburg Ederveen

Hoofweg 112,

6744WN Ederveen

Telefoon: 0318-250075

E-mailadres: info@jongerenhuisederveen.nl

Bankrekening: NL35RABO0333981774

 © Stichting Jongerenhuis Ederveen

ANBI / Privacybeleid

Jongerenhuis Wallenburg Ederveen

Hoofweg 112,

6744WN Ederveen

Telefoon: 0318-250075

E-mailadres: info@jongerenhuisederveen.nl

Bankrekening: NL35RABO0333981774

 © Stichting Jongerenhuis Ederveen

ANBI / Privacybeleid